Urologická ambulance Hořovice 


 

Ordinační hodiny

O ambulanci

Lékař

Operativa

 

MUDr. Jaroslav Pašta Ywetta Paštová
Promoval v roce 1984 na Lékařské fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil n urologické oddělení nemocnice Kladno, se kterým spolupracuje dosud. Atestaci z urologie I.stupně složil v roce 1988. Atestaci z urologie II.stupně složil v roce 1992. V roce 1995 začal pracovat jako soukromý urolog v nemocnici Hořovice. V roce 2007 z Nemocnice Hořovice odešel do ambulance v ulici 9.května a operuje již jen v nemocnici Kladno na urologickém oddělení. Pracovala v nemocnici na Kladně od roku 1981 jako sálová sestra na očním oddělením a poté na rehabilitaci. Od roku 2010 pracuje s manželem v urologické ambulanci.

 

   Zpět